Innehåll, med några länkar:Förord

Roberts presentation

Berättelsen om flykten och löftet till livet

Hemsidelänken Forskningsmetod

Instrument i en forskares hand

Affischen Räkning till huset Justitia (1969)

Affischen Manipulation... (1972)

En översikt över fredsarbetet

Texter och bilder tidskronologiskt

1956: Ungern

1961: Kan människan tillåta?

Två återgivningar:
Idé 1 och Idé 2, samt Världsflaggan

1967: Krigsförklaring mot egoismen

1978: 1:a Maj-manifestet

1982: Dokument från framtiden

1986: Manifest och proklamering av ny tideräkning

Appendix med konst

 

Robert Jäppinens texter


Konst, flera bilder och annat


Appendix

Bilderna över finns på appendixets första sida. Nere till vänster är Jokern med förstoringsglaset och till höger Den sista soldaten.
Jag har annars tagit in några texter och utvikningar, ett par tidiga dikter, fotografier och konst.
Här följer lite från det som finns av konst.


Självporträtt med duva, utställd som Picasso med duva.
 

Självporträtt med blå ögon och en bild ur Passionssviten.


Den siste såningsmannen. Emaljmålning med Robert, som då han sådde förgyllda mynt 1969, framför ett kärnkraftverk.

 

Ur boken:

Den nedre emaljmålningen på förra sidan är dokumentär, från bondpojkens tid. Från KUCKELIKU-EVIG:
1970 i Göteborg - jag håller jorden i min vänstra hand och dockan i min högra.
Han bar en docka representerande barnet.

 "Det samhälle som inte har barnet som högsta..... är ett..."


Hemsidetexten till emaljen på förra sidan:
- bilden från 1977 - barnet - den förtryckta mänskligheten - här med yttre galler, från 1900-talet - uppfostran - normer, gränser - ofrihet - och dagens aga är stress, från första levnadstid.........


Emaljmålning med Bresjnev och Carter framför FN-byggnaden. ,Skrivet: ”Mänsklig(a) rättigheter”

 


 

Boken Robert Jäppinens texter

 


Torger Berstad | www.lanterna.nu