Teckning gjort 1982, då jag var sjutton.Det var ständigt uppslitande bråk mellan morsan och farsan, och efter att han gjort något hemskt  skildes de. (Det har varit såpas traumatiserande för mig att jag förträngt precis vad det var tills jag fick veta det på nytt 2008.)
Omställningar är svårt för människor med autismdiagnoser, och det blev en kris för mig nu.
Jag tänkte att jag ville se om det att teckna verkligen var ett behov för mig, så jag tecknade inte ett tag, och när jag sedan igen ville blev det detta psykologiska självporträtt.


Jag vill inte lägga ut hela bakgrundsbeskrivningen, men den finns i Out of This World - Teckningar, drömmar, det undermedvetna.

Se tre andra bilder på presentationen av Out of This World på min WordPress-sida:
Ytterligare tidiga stigmabilder ("livsbilder). Krisen. Konstfack och Högskolan i Karlstad.


Om Aspergers syndrom


 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu