Innehåll, med några länkar:Förord

Roberts presentation

Berättelsen om flykten och löftet till livet

Hemsidelänken Forskningsmetod

Instrument i en forskares hand

Affischen Räkning till huset Justitia (1969)

Affischen Manipulation... (1972)

En översikt över fredsarbetet

Texter och bilder tidskronologiskt

1956: Ungern

1961: Kan människan tillåta?

Två återgivningar:
Idé 1 och Idé 2, samt Världsflaggan

1967: Krigsförklaring mot egoismen

1978: 1:a Maj-manifestet

1982: Dokument från framtiden

1986: Manifest och proklamering av ny tideräkning

Appendix med konst

 

Robert Jäppinens texter

 

DOKUMENT FRÅN FRAMTIDEN

De utställda verken är spår av aktiviteter som haft (och har) anknytning till aktuella händelser (happenings/”historia”) i tiden och som i nuet manifesterar en obruten kedja: − Med-vetande.
Under mina aktiviteter har jag undvikit ordet ”happenings” – ett fenomen som punktuellt användes på 1960-talet då konstnärer hittade på oväntade händelser för att roa eller chockera konstpubliken.
Mina aktiviteter har däremot konsekvent varit länkar i en kedja, i forskningen om vad Människa är. Aktiviteterna har varit som instrument i en forskares hand i arbetet att kartlägga hur den alienerade människans tillstånd är och varifrån detta destruktiva främlingskap utgår. Detta defekta mentala tillstånd är grunden till alla krig: mellan två (i familj) och globalt (i stort). Detta påstående är bevisat och jag har nycklarna i min hand sedan 1972
– den globala miljösituationen var redan då katastrofal, både ekologiskt och mentalt −: ”Det skall bli betydligt sämre – för att om det inte skulle bli det så skulle vi aldrig få reda på vad riktigt bra är”.
Människan av idag använder sin ”fria vilja” till att fånga och hålla fast sig själv i ett egoistiskt, totalkorrupt tillstånd – ”självförverkligande” – ”Man hälsar väl inte på obekanta”…
− GOD BÖRJAN – ingen har haft det så bra att man kan säga god fortsättning
− så därav – god början.

                                                                       robert


 


Boken Robert Jäppinens texter

 


Torger Berstad | www.lanterna.nu