Se större
Boken har 200 sidor.
Se framsidan större.
Text på baksidan:

Socialpsykologiskt intressant dokumentation av en pågående masspsykos kring "mig".
Ur förordet:
Situationen skall vara unik, liksom min dokumentation av den. Jag är utsatt för dagliga, i system satta, logistikskötta psykningar, som utförs av ständigt nya människor. Man vill knäcka mig, man vill faktiskt se mig död. Målet har funnits utstakat sedan flera år, bl.a. i en tv-serie...
Dokumentation av en masspsykos - Bilder per 2016

Bokens innehåll, med länkar:

Förord
Förordet till Track A-dagbok 7 – Dokumentation av en masspsykos
Förordet till Track A-dagbok 6 - Föremål för en sorts masspsykos
Förordet till Track A-dagbok 5 - Vad som helst kan normaliseras
Förordet till Track A-dagbok 4 – Hets och förföljelse
Förordet till båda Track A-dagbok 2 och 3
Kay Pollaks beskrivning av mobbningsmekanismerna, ur Att välja Glädje.
Psykningsbildsidorna. Med inledning.
Påhopp av konstnärer, bl.a. på Värmlands museum. Propaganda i tidningar och TV.
Psykningsdetaljer.
När hemtjänst gör psyktjänst.
Ansikten och förstoringar.
Karta och översiktsbilder från ”psykningsmiljön”.
Lite mera bakgrund till ”fatwa-utstakningen”. (Från andra förordet.)
Utvalda psykningsdagboksstycken.
Några förklaringar och beskrivningar utöver förorden. De vanliga greppen i attacker.
”Fiskdamm för rädda.” Den synnerligen okristlige prästen.
Påhoppsutställningen på Värmlands museum, samtidigt som Robert-utställningen.
Värmlands museum fortsätter med påhoppsutställningar.
Exempel på andra påhopp i olika medier.
Påhopp av Munkforskonstnären HW. En spoofutställning och bilder på facebook.
Man knyter an till en viss dikt och gör därmed påhoppshetsen helt genomskinlig.
Ett par andra exempel på nätpåhopp.
Några tillägg. Om Värmlands museums påhopp, 2014, HW och annat.

Appendix
Böckerna jag utgett på mitt förlag.
Roberts fredsmanifest från 1986. (Så att man skall kunna få ett intryck av honom.)
Stycken ur ”Track A-dagböckerna” om bl.a. missförstånd i kommunikation.
Om mina fysiska skador. Handikappsituationen.
Ett exempel på hur läkare skyddar varandra.©Torger Berstad | www.lanterna.nu