Baksidan till boken Dokumentation av en masspsykos.


    
Jag gjorde bilden 2014. Ramen, som är poängen med bilden, visar femtio händerna-på-ryggen-psykningar. Psykningsvariant utifrån att jag sagt att Aspergers syndrom brukar kallas "liten professor-syndromet".


             Se framsidan större.


 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu