I ramen december 2019


 
Teckning från 17 - 18/11.
Av flera saker som kan ha bidragit till bilden skall i varje fall en vara att jag då läste i Johannesevangeliet, där Jesus talar med disciplarna i Getsemane efter sista måltiden. (Joh. 15)
Medan jag tecknade ansiktet lyssnade jag på Maria McKee. Hon ser sorgsen ut, lite liknande, på cd-omslaget. (Ultimate Collection.) Se videor med henne i musikspellistan på mig-länken! Det finns religiositet i en del av hennes texter.    Konst

 


 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu