Stycke ur Pangea - Andarnas hus.
Två teckningar utifrån Johannesevangeliet


 

     


 


 


Två teckningar som undermedvetet kommit ur Johannes 15:

Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.

Bilden bredvid är från 2016. Över har det blivit en ”T-planta” som beskär.

  

Tillbaka till Pangea - Andarnas hus

  
©Torger Berstad | www.lanterna.nu