Innehåll, med några länkar:Förord

Roberts presentation

Berättelsen om flykten och löftet till livet

Hemsidelänken Forskningsmetod

Instrument i en forskares hand

Affischen Räkning till huset Justitia (1969)

Affischen Manipulation... (1972)

En översikt över fredsarbetet

Texter och bilder tidskronologiskt

1956: Ungern

1961: Kan människan tillåta?

Två återgivningar:
Idé 1 och Idé 2, samt Världsflaggan

1967: Krigsförklaring mot egoismen

1978: 1:a Maj-manifestet

1982: Dokument från framtiden

1986: Manifest och proklamering av ny tideräkning

Appendix med konst

 

Robert Jäppinens texter


Proklamering av ny tideräkning 27 juli 1986.

Här följer innehållet från denna länk på KUCKELIKU-EVIG:

Vid en annonserad föreläsning 1958 på Köpenhamns Konstakademi, om människans tillstånd i tiden, var första gången uttryckt ’nolltillståndet’ - nedräkningen påbörjat på vidskepelsehavet (världen) - i den gemensamma egoismens båt mot botten, och först därefter början till ny tid
- den lilla salen i källaren var fullpackad - när applåderna efter sista orden kom, visade jag med båda händerna tecknet ned - ”applådera inte bort det ni hört - ta med er hem och begrunda” - alla gick upp och försvann - min vän Gerard, som stått bredvid mig vid föreläsningen, följde efter publiken
 


JA med tvivel = samma som lögn
NEJ med tvivel = samma som lögn

JA utan tvivel = sanning
Nej utan tvivel = sanning

JA med tvivel = ej medveten
NEJ med tvivel = ej medveten

JA utan tvivel = medveten
NEJ utan tvivel = medveten

Är människan medveten talar hon
sanning på alla språk i alla former

Är människan ej medveten, kan
hon ej tala sanning, tar hon ej
heller någon skuld på sig.

Sanning är enhet = JA och NEJ

om jag talar så skall jag ej påstå
att det är sant om jag tvivlar

- Nästa konkreta manifestation var hösten -61: Texten bredvid är avslutningen på ett blad med rubriken ”Kan människan tillåta?” - jag bar en handskriven ”sandwich”, med ett par tre satsar ur textbladet - 10 000 ex. delades ut på åtta dagar - varje dag från klockan sex till tolv på natten - Kungsgatan, Sveavägen - endast till dom som sträckte handen och ville ha bladet - ofta var det 20 - 30 personer som stod och läste samtidigt - kvinnor stoppade texten i handväskan, karlarna i innerfickan - (sju åtta blad av dessa 10 000, som var rivna och slängda, plockade jag upp och tog med mig) P.S. En vecka senare: Sydafrikanen Lutuli fick det sista bladet ur min hand vid Nobelprismottagningen i Oslo
- Vid FNs proklamation av Fredsåret 1986 fann jag detta inte vara ett konkret manifest, utan ett abstrakt - ord som inte förpliktigar - här fann jag tidpunkten lämplig att starta fredstiden framöver, konkretiserad - så nu är tiden manifesterad konkret; 18 år (jag
signerar mina verk med årtalet och bokstaven R)
Jag planerade till mittsommar en manifestation i Ransäter: köpte en stel textilplastväv - en rulle på 2 till 300 meter - vid samma tid fick jag erbjudande vara med på Apartutställningen i Arvika, så då fann jag det bättre starta där, dagen efter att utställningen var över (3/8) - väven var upprullat på Hamngatan i Arvika - i den ena ändan med ett cementblock med årtalet 1986, och i samma ända flagga för freden (den samma som finns på sidtoppen) - i den andra ändan, nedåt på Hamngatan, skrev jag med stora bokstäver "Olof har ej mördats förgäves" - vid detta tillfälle proklamerade jag början till en ny tideräkning (Se manifesttexten nedan - den var publicerad i utställningskatalogen "Med sikte på fred".)
- en vecka senare, 8/8, besöker svenska regeringskansliet - lämnade dokument om ny tideräkning - sedan amerikanska och ryska ambassaden (sedan -61 hade jag besökt dom vart fjärde år med påminnelse om stopp på utbildning av militär), samt (för första gången) kinesiska ambassaden - även svenska regeringskansliet
- ny tideräkning har varit konkret för mig personligt sen dess - härefter skall det vara konkret för hela världen - allt efter vi konkretiserar fred allt efter på riktigt - inte bara läpparnas bekännelse, utan öga mot öga - sanningens stund - och utan tvivel
 

 


Cementstenen, Hamngatan, Arvika 3/8 -86
 
Öppnar champagneflaskan och bjuder
- ingen kommer fram av publiken, som stod på trottoaren - så jag tömde flaskan på den gjutna stenen på pallen med inskriptionen "1986" - av champagneskummet var stenen en lång stund vit - med vittnena publiken och polisen


 

KOM

Kom
spänn din båge
jag siktar
träffar rätt
var och ens båge
sin önskans båge
spänn den fullt ut
Jag siktar träffar
     där den skall
     rätt


Håller jorden i min högra hand och proklamerar ny tideräkning - omklätt festligen


Manifesttext

Stopp på utbildning av värnpliktiga i alla länder – samtidigt
stopp på produktionen av militära vapen överallt – samtidigt
    på samma dag
NÅGRA ANDRA ALTERNATIV GIVES EJ

(allt annat råpladder/tungaväder är av inget värde)
De befintliga militäre vapen ska ej skrotas - utan smörjas, så att de ej rostar - som museiföremål, för alla framtid att beskådas av det mänskliga varandet 


”I väntan på yttre fiende i fredlig atomaska” - emaljmålning
 

                           amen
               vi är framme
det som ej var möjlig för 2000 år sedan
               är möjligt i dag
                      STOP
(sångens innehåll är inte en drömbild utan SUPERREALISM)

I hela världen idag…
Hur stor del av världens totala energiförbrukning i produktionen går till att tillverka vapen för självförintelse…?
Som kräver stål, aluminium och andra högenergikrävande tillverkningsprocesser. Hur stor del av energin från de s.k. fredliga atomkraftverken sammantaget (i hela världen) går till de mänskligt primärt livsgrundande ändamålen …?
Om ovanstående energi avser den till fysiskt-materiella produktionen, att där går att göra så genomgripande besparingar, så kan vi på den mänskligt psykiska och andliga skaparenergin göra ännu mycket mera …- och efter – då stopp på produktion av vapen överallt har genomförts och utbildning av militär upphört över hela vår jord…: - då först får vi se det verkligt genomgripande – den mänskliga nyfikenheten frigörs från främlingskapets bojor och alla skapande inriktas på att främja livet i vår miljö – jorden

En fråga kan ställas
Vilka möjligheter har människan att överleva i det tillstånd hon överlevt tills idag – i främlingskap och alienation – (vilket har accelererat under det senaste århundradet – och idag närmar sig psykisk kollaps). Människans nuvarande alienerade tillstånd är det tillstånd som hindrar nyfikenheten – förmågan att skapa – skapa för LIV, för kollektiv gemenskap. I stället blir det som nu – i främlingskap främjar och försvarar döden…

T.ex. hon säger sig ”värna” genom ”plikt” att lära sig döda – medlen strider mot de mål de säges användas för. Detta ser inte den ”blinde” på grund av att ledstjärnan idag är människans egoism som tar många uttryck – som ”att förverkliga sig själv” – och att krig har alltid funnits och därför kommer alltid att finnas – eftersom det påstås att människan är ”EGOIST”. Skulle människan vara egoist i sin livsbärande grund ja då finns ingen som helst räddning för något framöver. – Exempel på sådana satser som att ”var och en är sig själva närmast”, ”det är mänskligt att fela” – dessa har utgått ur främlingskapets mun, det innebär att vara främling i sitt tillstånd för livet.

- ”Mänskliga faktorn” är orsaken till olyckan i Tjernobyl etc. – där människan som levande säger: faktor är följder av omänskliga beteenden – och tydligare uttryckt: följden av barnförtryck som i sig är följden av självförtryck. – Du är både den förtryckte och förtryckaren – den förtryckte är egentligen det äkta mänskliga ”inom sig” och förtyckaren det självförverkligande jaget – jag själv.

Då den vuxna i alienerat tillstånd först förtrycker barnet – det mänskliga i sig, så har hon/han inget val utan följdriktigt förtrycker barnet i en annan kropp - detta förtryck tar en mängd olika former, i stämningar, ord och uttryck av alla de slag - ängsligt beskydd, ”uppfostran” – att ta efter den vuxnes blinda egenförtryck.

Resultatet blir kraftlöst tomt klingande fraser: - jämlikhet och broderskap – frihet och fred m.m. – vad är frihet värd för en som ej kan bära den friheten - broderskapet jämlikheten…

Människan har uppfostrat – lärt sig att förtrycka i årtusenden, som i en cirkel – och denna cirkel är ond, men människan och livet är inte ond - hon är liksom levande och död samtidigt, i sovande dvala gömd bakom roller och masker utan önskan att komma till frihet. Därav följden, det är bekvämare att tro på krig för då slipper man krypa ur sitt skal och man kan fortsätta att låtsas vara fri – falsk fri (frigjord - från vem eller från vad -)

Dock har den icke fria människan för första gången - kollektivt som helhet möjlighet att bli av med krig för all framtid – (rent tekniskt sett kan på en enda dag samtliga – samtida människan – i hela världen nås av ett budskap av total betydelse för jorden). Då vi alla idag känner till – att det finns reella tekniska möjligheter att utplåna människans livsmiljö -

Alt. 1
ATT BLI AV MED KRIG FÖR ALL FRAMTID

ALT. 2
ATT GÅ UNDER

Alt. 3
SOM IDAG LEVA SOM TRÄLAR I FRÄMLINGSKAP

OCH GÅ UNDER SOM TRÄLAR - ETT KOLLEKTIVT SJÄLVMORD

MED ANDRA ORD FINNS BARA Alternativ 1 att gå vidare för mänskligheten. Kalla det för pånyttfödelse eller uppståndelse – men det har inget att göra med ”jordens undergång” (vad som går under är främlingskapet)
Allt är ytterst enkelt - god början

                                                               Robert


 

Boken Robert Jäppinens texter

 


Torger Berstad | www.lanterna.nu