Ett häfte med Robert Jäppinens affisch, Manipulation - Global superperformance med ringen i näsan
 
Med anledning av tolvårsdagen för Roberts bortgång utgav jag detta häfte med innehållet i hans affisch.
Han gjorde affischen 1998, och den beskriver en väldigt speciell "performance"/undersökning han gjorde 1972.
Häftets korta förord finns här nedanför.
Se presentationen av affischen i Robert Jäppinens texter.
Jag har dessutom lagt till en text från hemsidan jag hjälpte honom att göra. Se Berättelsen om flykten och löftet till livet.


Här är häftets förord:

Robert kallade sig inte först och främst konstnär utan forskare i ämnet människan. Han ägnade livet åt att kämpa för fred.
Under andra världskriget hade han tillfångatagits av nazisterna. Han lyckades fly från koncentrationslägret och gav ett löfte till livet att oberoende av vilket yrke han valde, så skulle han i hemlighet utforska rädslans mekanismer. Han såg rädslan som orsaken till krig. Om han inte nådde resultat skulle han ta hemligheten med sig i graven. (Se sidan 13!)

Ur Roberts presentation på den första hemsidan han fick gjort, Kuckeliku:

Robert Jäppinen, född 1924.
Jag räknar mig som forskare från 1927 till 1972, då det var slutförd (grundforskning).
Från 1941 medveten forskning - människans rädsla - frihet - samhälle - kort sagt kommunikation - metoden: tjuvlyssna mig fram till kunskap - hemlighålla min syssla (metoden den samma som jag använde som barn - ”låtsas sova” ).

Hela presentationen finns på min hemsida och i boken Robert Jäppinens texter, som jag utgav 2016. Där finns också presentationen av affischen MANIPULATION. Det är några förklaringar till texten som inte finns i boken, men som finns här. Jag har lagt in fyra små siffror i Roberts text, där det finns förklaringar till. Förklaringarna finns på sidan 10.

Som utfyllnad följer på sidan 13 Roberts hemsidelänk
Närmare berättelse om flykten - och löftet till livet.

Affischtexten börjar på nästa sida.

Se presentationen av affischen i Robert Jäppinens texter.


Efter affischtexten finns alltså även Roberts hemsidelänk med
Berättelsen om flykten och löftet till livet.
 


©Torger Berstad | www.lanterna.nu