Inbunden bok med tre diktavdelningar och en tecknad serie.
Material från 1997 och -98.


 

   

      
                                        Teckning gjort då jag var sjutton.

           


 


             Renovering

Ögonblick av lycka
visserligen ett övergivet hus kan smycka
Men den lycka är inte de stenar 
                          som bygger en bro
som behövs för att göra mitt liv
                          till ett beboeligt bo
                                 Solskensbris

                  Jag har varit galen på alla möjliga vis
                  Ibland mått riktigt bra givetvis
                  Men i proportion till lidande
                                               och galenskapsexercis
                  är de stunderna så minimala som om det
                  efter tie års dunkel stiltje
                  skulle komma en minuts solskensbris

 


                  Självutlösare från ett biltak.


     Spindeln
 
Som ni alla vet
är flugor min föda
och med mycken möda
bygger jag mitt nät
 
När jag känner vibrationer
då vankar det portioner
- i dag spelar jag blå toner
för på flugor går jag bet


En dag i ditt liv (och en skamlig sysselsättning) 

Veva i gång denna trögstartade dag 
ta dig ut på din dagliga promenad
hör fåglars läten av alla slag
kulsprutssnatter och serenad

Regnet som aldrig tycks sluta strila
- hänvisad du är ditt vardagsrom              
    [Sv. "rum"]
Dessa reder som du fila
handlar om din ynkedom

Bestrider gör du deras värde
när den-sjätte raden med den fjärde
svårligt går att rimme
kör du fast i minst en timme 


 

  
   

 


   

 
 ©Torger Berstad | www.lanterna.nu