Boken är inbunden och har fem diktavdelningar. Huvudmaterial från 2001 - 2004.


 

    

 
      
      

    


       
      


 
         Bearbetning

På dan är hjärnan till besvär
på natten terapeut den är
Då bläddrar den i kartotek
och skickar in i yster lek
skelett från garderoben

När jag vaknat vet jag väl
vad mitt liv har som är fel
- skeletten nänns och ordnas

Sen åter in i kartotek
och hjärnan lagar yster lek
vid nästa drömseans

   

                                                         
             Rykten

I Dollywood bor Dolly
där lantligt med sin röst
hon sjunger om sitt hjärta
där bakom stora bröst

I Hollywood man säger
att Holly som var tyst
gav upphov till den kloning
som sjunger och har byst
 

 
          Pantlån av strid

Som barn får man kämpa och strida
- det ser jag som vuxen så väl
Själv gav jag upp hela striden
och därför blev allt sen så fel

Jag slöt mig i stället inom mig
och gjorde i minsta detalj
till punkt och till pricka så duktigt
att lönen blev denna batalj

Min utvägs martyrium led jag
i tysthet tills vuxen jag blev
Därefter mot skuggorna stred jag
sen barndomens "tillflykt" lett fel

En spillra av liv är mitt barn nu
- bevarat sen slöts det inom
Det kämpar så illa förtvivlat
och kan inte vara som "dom"   


                                                         
             Vackert (lidande)

Vad har väl en mussla för pärlan
som bildas av gruset i skal
För mänskan tycks pärlan va’ vacker
- för musslan är gruset blott kval

Ej fanns ens ett öga att hylla
då grusets förvandling blev till
Och mänskan vill hellre ha pärlan
men musslan blott leva vill


 


Tre stycken ur förordet:


Autistiska
Jen Birch, som skrivit boken Congratulations! It’s Asperger Syndrome, visar bilderna på sina föreläsningar. [P.S. Hon visade de vid en åtminstone.] I ett brev skrev hon: ”...The fear that is shown in your paintings seems like the same sort of fear that I wrote about in a part of my book, (e.g. about night terrors and supernatural entities). Therefore, it is not surprising that we both had this similar kind of fear, as we both grew up with undiagnosed AS, until a late stage in life ....... (and AS is a large part of the reason why we had these fears and these supernatural thoughts; I have realised this since the diagnosis)....”
Bilderna visar inget övernaturligt, men illustrerar, på ett djupt sätt, min upplevelse av mig själv i förhållande till omgivningen. I boken skriver Jen hur den för tidiga bortgången av hennes far innebar att hon hade ”double trouble”. Autism plus ett trauma. Min barndom är också traumatiserad. Det var ständiga uppslitande bråk mellan min mor och far. Ärftlighet är ofta förekommande vid Asperger syndrom, och jag kan idag se att min far hade funktionshindret...

...När jag nu läst och lärt om mitt funktionshinder kan jag se att alla mina svårigheter har varit och är typiska. Jag kan också se att jag har de typiska styrkor som brukar följa med funktionshindret - som noggrannhet, sinne för detaljer, hyperfokus/drivförmåga m.m. Asperger kan även ses som en personlighetstyp. Många historiskt kända personer (vetenskapsmän, konstnärer etc.) har haft autism.
Gunilla Gerlands självbiografiska bok En riktig människa gjorde starkt intryck på mig då jag läste den 1998. Ett citat från hennes föreläsning på Certec [Hämtat från en autismtidning.]:
…Människor med andra handikapp får ofta kämpa för att andra skall förstå att de är normala och som alla andra inuti, trots att de ser annorlunda ut utanpå. För oss med autism är det tvärtom. Vi får i stället kämpa för att andra skall förstå att vi är väsentligt annorlunda på insidan...
Man kan se på barn hur de lär sig social interaktion. Med autism missar man detta och är därför ohjälpligt ”fel” och vilsen som vuxen...

...Jag är uppvuxen i Fredrikstad i Norge. Fredrikstad ligger vid kusten, och jag har fantastiska minnen från skärgården och segling. Med min fars stora båt hände det  att vi fick styra efter lanternor. Några få vittnesbörd om människor som kommit över stora psykiska problem har jag behållit i minnet under alla år. Jag har tänkt på des
sa som ”lanternor”. 
Jag var lite halvhypoman då jag 2001 tänkte ut titlarna till trilogins två sista böcker och webbadressen. Jag inbillade mig att jag hade skrivit mig fri från problemen jag hade haft hela vuxenlivet.
Min Aspergerdiagnos fick jag först 2006.
 
Citat på bokens första sida:

Ur Robert Jäppinens fredsmanifest från 1986:

"Människan har uppfostrat – lärt sig att förtrycka i årtusenden, som i en cirkel – och denna cirkel är ond, men människan och livet är inte ond - hon är liksom levande och död samtidigt, i sovande dvala gömd bakom roller och masker utan önskan att komma till frihet."


Kay Pollak, ur boken Att välja Glädje:

"Bakom varje mask jag ser finns ett rop på hjälp. Ju större mask - desto större är ropet på hjälp. Bakom varje mask jag ser finns sanningen om den som bär den."

A
utistiske David Spicer:

”..Det tycks vara möjligt – jag väljer att tro att det är möjligt – att samtidigt ha två olika synsätt på livet. D.v.s. att se det som en show – ett iscensatt framträdande – och att delta i det på något sätt, inte bara som ”skådis”. Vad som sedan blir möjligt är verkligen intressant. Att inte dras in i de gamla replikerna med alla de andra skådespelarna som håller fast vid sina deprimerande roller, utan att kunna välja ögonblick – bara ögonblick – av äkta kontakt…”

Martin Buber:

"…Vi måste göra åtskillnad mellan två olika slag av människotillvaro. Det ena slaget kan betecknas som att leva utifrån sitt väsen, att låta sitt liv bestämmas av vad man är. Det andra består i att leva utifrån bilden, att låta sitt liv bestämmas av hurudan man vill göra intryck av att vara.
Det är ingen lätt sak att vinna erkännande som den man till sitt väsen är. Då får skenet komma till hjälp. Att ge efter för frestelsen att tillgripa den möjligheten är fegt – att motstå den kräver verkligt mod..."


Sist i boken finns några senare dikter.                ”Vind i seglen”

En skuta kan segla med all slags vind:
ett lågtryck som alstrats av tår på kind
ett högtryck som nyss fanns vid Glittertind
Vid stiltje jag vilar mitt roder visst
att någon sorts vind fyller seglen sist
- Om skutan ej sjunker så är den på väg
och vinden skall viska där nyss den teg


Lite ur bokens inledning finns nederst på min sida om Aspergers syndrom.

 
   
 

©Torger Berstad | www.lanterna.nu